Slovenská komora stavebných inžinierov

Pracovné stretnutie PPV SR a MIRRI SR so zástupcami stavebného sektora

Plán obnovy a odolnosti realizuje veľkú časť svojich investícií projektami výstavby a obnovy budov a infraštruktúry. Spoločne so stavebnými investíciami plánovanými v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov v tomto, ako aj pripravovanom programovom období, bude v horizonte najbližších rokov stavebný sektor v centre rozvoja našej krajiny.

Dnes (7.9.2023)  podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky Lívia Vašáková pozvala na pracovné stretnutie zástupcov stavebného sektora, ktoré konalo v priestoroch Úradu vlády SR a Slovenskú komoru stavebných inžinierov zastupoval podpredseda Predstavenstva SKSI Ladislav Lehocký.

Stavebný sektor v súčasnosti čelí mnohým výzvam a ich zvládnutie si vyžaduje vzájomnú participáciu stavebného sektora. Sme radi, že odborníci z SKSI sú súčasťou dôležitých rokovaní a rozhodnutí.

 SKSI