Slovenská komora stavebných inžinierov

Pozvánka na online seminár - PREDPÄTÉ STREŠNÉ PRIEHRADOVÉ VÄZNÍKY TYPU SPP