Slovenská komora stavebných inžinierov

Pozvánka na online seminár - NALÝZA ÚČINKOV VETRA NA ZOSTAVY FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV NA PLOCHÝCH STRECHÁCH