Slovenská komora stavebných inžinierov

Pozvánka na online konferenciu ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV CHLADENIA A VETRANIA V RÁMCI ECB