Slovenská komora stavebných inžinierov

POZVÁNKA na GBA 2023 MODUL – I: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.