Slovenská komora stavebných inžinierov

Pozvánka na FIDIC seminár

Vážení členovia,

dávame do pozornosti dvojdňový seminár FIDIC, ktorý sa koná  v dňoch 19. a 20. apríla 2023 v hoteli Saffron. Školiteľom seminára je Tener Dedezade, medzinárodný advokát, ktorý má skúsenosti z medzinárodných projektov, a to ako konzultant, advokát a rozhodca.

Prednáška je tlmočená do slovenského jazyka.

Členovia SKSI majú zvýhodnené vstupné 30% z celkovej ceny.

Zľavu si vyžiadajte mailom peter@kotvan.sk. V žiadosti je potrebné uviesť svoje registračné číslo člena.