Slovenská komora stavebných inžinierov

Potenciál v segmente stále je, zhodli sa lídri slovenského stavebníctva

V Bratislave sa po pol roku opäť uskutočnila konferencia Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva, kde zástupcovia štátu, komôr, zamestnávateľských zväzov i stavebných firiem diskutovali o novom Zákone o výstavbe a Zákone o územnom plánovaní, ktoré 1.4.2024 nahradia súčasný Stavebný zákon. Komunikovali sa pripravované postupy v stratégii o kľúčových zmenách v oblasti legislatívy v najbližšom období. Otvorila sa aj téma nekontrolovaného nárastu cien stavebných výrobkov na Slovenskom trhu. Slovenskú komoru stavebných inžinierov aj tentokrát reprezentoval Ing. Ján Jakubov, člen predstavenstva SKSI.

Čítajte viacej