Slovenská komora stavebných inžinierov

Pomoc postihnutým obciam na východnom Slovensku

19. októbra 2023

Statici SKSI stále aktívne pomáhajú na východnom Slovensku

Naši statici stále aktívne pomáhajú na východe Slovenska v obciach, ktoré boli začiatkom októbra zasiahnuté zemetrasením. Statici SKSI vytvorili iniciatívu a opätovne navštevujú poškodené obce a poskytujú majiteľom narušených objektov dobrovoľne odbornú, statickú pomoc.

Od 9. 10 – 14.10.2023  statici navštívili 27 obci, v ktorých obhliadli viac ako 512 poškodených objektov. Výrazne poškodené budovy,  na ktorých je potrebná okamžitá oprava a statici odporučili objekt neužívať, kým nebudú opravené bolo viac ako 63. Približne 16 stavieb odborníci označili ako silno poškodené a je potrebné vypracovať statický posudok, ktorý určí či sa objekt opraví, alebo je ho nutné zbúrať.

10.októbra 2023

Pomoc poškodeným obciam na východnom Slovensku

Slovenská komora stavebných inžinierov prostredníctvom svojich statikov pomáha  v obciach, ktoré sú postihnuté zemetrasením na východnom Slovensku.

Statici SKSI sú aktuálne v teréne a ponúkajú svoju odbornú pomoc  bezplatne. Každý statik z SKSI má pri sebe autorizačné oprávnenie, ktorým vie preukázať svoju odbornú spôsobilosť. Overiť si, či ide o oprávnenú osobu, Vám pomôže aj Ing. Viliam Hrubovčák, hlavný koordinátor statikov SKSI v tejto krízovej situácii na východnom Slovensku. Kontaktovať ho môžete na tel. čísle 0903/450 426, alebo mailom hrubovcak@sksi.sk

Slovenská komora stavebných inžinierov je súčasťou krízových štábov, ktoré riešia následky zemetrasenia na východnom Slovensku. Ponúkame rýchlu pomoc skúsených statikov  v postihnutých oblastiach. Spravíme čo bude v našich silách, aby sme poskytli rýchle odborné poradenstvo všetkým, ktorí ho aktuálne potrebujú.

SKSI