Slovenská komora stavebných inžinierov

Pamätná medaila SKSI pre Ing. Bohumilova Bohunickému

Predseda Slovenskej komory SKSI Vladimír Benko  na 10. Predstavenstve SKSI 14. júna 2024 v Trnave odovzdal Pamätnú medailu SKSI Ing. Bohumilovi Bohunickému za významnú a dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI a za významnú projektovú a realizačnú činnosť.

Srdečne blahoželáme!