Slovenská komora stavebných inžinierov

OCHRANNÉ ZNÁMKY SKSI

Ochranné známky SKSI

 

Slovenská komora stavebných inžinierov získala ochrannú známku na logo a názov organizácie. Zapísané máme tri ochranné známky:

  • obrazová ochranná známka č. 251070
  • slovná ochranná známka „SKSI“ č. 251071
  • slovná ochranná známka „Slovenská komora stavebných inžinierov“ č. 251072

 

Bez súhlasu SKSI nie je povolené používať naše ochranné známky.