Slovenská komora stavebných inžinierov

Nový spôsob vydávania záväzných stanovísk mesta Bratislava

Nový spôsob vydávania záväzných stanovísk mesta Bratislava k investičnej činnosti a stanovísk k investičným zámerom

 

Mesto Bratislava  umožňuje podávanie žiadostí k investičnej  činnosti v rámci územného konania a dodatočného povolenia stavby a stanovísk k investičným zámerom  s novinkou, elektronickou  formou.

Viac informácií  o elektronickej službe mesta Bratislava nájdete na: https://esluzby.bratislava.sk/info/419?slug=usmernovanie-investicnej-cinnosti