Slovenská komora stavebných inžinierov

LEGISLATÍVNE ZMENY A NOVÉ POVINNOSTI PRE PROJEKTANTOV