Slovenská komora stavebných inžinierov

Inžiniersky deň 2022 - Postavenie a zodpovednosť projektantov vo výstavbe

Tlačová správa

Video

Fotogaléria