Slovenská komora stavebných inžinierov

FIDIC ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PROJEKTANTOV II