Slovenská komora stavebných inžinierov

ERUDIO - VZDELÁVACI PORTAL SKSI

Na vzdelávacom e-learningovom programe ERUDIO sme pre Vás sprístupnili ďalšie vzdelávacie moduly zo seminárov, ktoré sme vysielali online v mesiaci september:

LEGISLATÍVNE ZMENY A NOVÉ POVINNOSTI PRE PROJEKTANTOV

OBNOVA RODINNÝCH DOMOV IV.

Do vzdelávacieho portálu je potrebné sa zaregistrovať (https://vzdelavanie.sksi.sk/registracia-do-e-learningoveho-systemu-sksi).

Niektoré prednášky sme vám, ako členom SKSI, už sprístupnili. Ich zoznam uvidíte po prihlásení do portálu. O prístup k ďalším vzdelávacím modulom  - seminárom môžete požiadať cez príslušný formulár pri každom odbornom podujatí.

Pri registrácii je dôležité postupovať podľa tohto návodu:

Stiahnuť „Návod na vstup do vzdelávacieho portálu SKSI“

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na adrese vzdelavanie@sksi.sk.