Slovenská komora stavebných inžinierov

AKÉ ZMENY PRINESÚ NOVÉ ZÁKONY O VÝSTAVBE A O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ PRE PROJEKTANTOV?