Slovenská komora stavebných inžinierov

26. Bratislavské sympózium STRECHY 2019

Organizátori 26. Bratislavského sympózia STRECHY 2019 sa aktuálne venujú príprave a organizácii odborného podujatia pre širokú laickú a odbornú verejnosť. Mimoriadne nás potešil veľký záujem zo strany prednášateľov. Môžeme s radosťou skonštatovať, že počet prednášok by nám zaplnil aj tri a pol dňové sympózium.Program je však optimalizovaný k daným časovým možnostiam, avšak tie vzácne a odborne najkvalitnejšie prednášky odznejú, pretože sme sa rozhodli vyjsť v ústrety prednášajúcim, poslucháčom a širokej strechárskej verejnosti. Bude prednesených 28 prednášok a účastníkom sympózia bude k dispozícii 18 promo firemných stolíkov v rámci sprievodného programu.

Organizáciu a odbornú garanciu sympózia zabezpečuje Cech strechárov Slovenska, v spolupráci s Partnermi sympózia STRECHY 2019:
SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov a STU SvF Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta.
6

Sympózium podporujú: Icopal a.s. Štúrovo, československý odborný strechársky časopis STŘECHY-FASÁDY-IZOLACE Ostrava, A.W.A.L., s.r.o. Praha a JAGA GROUP s.r.o. Bratislava. Záštitu nad sympóziom prevzal Čestný predseda CSS Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Veríme, že všetci účastníci sympózia STRECHY 2019 zhodnotia ako po spoločenskej a aj odbornej stránke podujatie kladne tak, ako ich zhodnotili aj v predchádzajúcich ročníkoch. Ako odborníkov na strechy nás veľmi teší, že je neutíchajúci záujem o strechársku problematiku a z našej strany je vždy možnosť ponúknuť nové a aktuálne poznatky v oblasti striech. Takéto konštatovanie je prejavom úspechu a profesionality, čo je pre nás veľmi povzbudzujúce v ďalšej našej činnosti smerom k strechárskej verejnosti.
Bližšie informácie nájdete na www.cechstrecharov.sk

Ing. Eduard Jamrich
Predseda CSS
Odborný garant sympózia STRECHY 2019

Zdroj: www.asb.sk Strana:  Servis: Stavebníctvo Dátum: 03.11.2019 23:00:00Autor:  

https://www.asb.sk/aktualne/udalosti/priklady-kvalitnych-striech-26-bratislavske-sympozium-strechy-2019