Slovenská komora stavebných inžinierov

V Banskej Bystrici sa stretli inžinierske komory a zväzy krajín V4

Mesto pod Urpínom sa počas uplynulého víkendu stalo miestom stretnutia inžinierskych komôr a zväzov krajín V4. Tie každoročne zasadajú vždy v inej z týchto krajín. Jubilejné 25. zasadnutie bolo organizované na Slovensku.

Cieľom týchto zasadnutí je snaha o vzájomnú informovanosť o legislatívnych podmienkach pre výkon povolaní oprávnených osôb (projektant, stavbyvedúci, stavebný dozor ) v oblasti prípravy a realizácie stavieb v krajinách V4.

Čítajte viac