Slovenská komora stavebných inžinierov

SKSI v mediách Rádiožurnál - Statik Ing. Kohút o požiari na vianočných trhoch v Bratislave

Ing. Vladimír Kohút - od 18. minúty 

Vypočuť si