Slovenská komora stavebných inžinierov

Rádio Regina - Energetická certifikácia budov

Rozhovor o energetickej certifikácii budov s hosťami relácie:

- Ing. Alenou Ohradzanskou, riaditeľka odboru stavebníctva Ministerstva dopravy a výstavby SR

- prof. Ing. Zuzanou Sternovou, PhD., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného

Reláciu zo dňa 26.11.2018 si môžete vypočuť z archívu RTVS

Relácia HOSŤ Rádia Regina— celý rozhovor