Slovenská komora stavebných inžinierov

Mostár Brliť k Janovu: Príčinou havárie mohla byť slabá údržba

Udalosti okolo zrútenia mosta v talianskom Janove sledoval na televíznej obrazovke aj dlhoročný projektant mostných konštrukcií František Brliť z bratislavskej eseročky CEMOS, ktorý sa okrem iného podieľal aj na nedávnej rekonštrukcii Mosta SNP cez Dunaj. Pravda sa s ním porozprávala o možných príčinách tragédie, ale aj o stave mostov na Slovensku.

Prečo podľa vás došlo k tejto tragickej udalosti? Nedalo sa jej predísť?

Nemám dosť informácií, aby som sa vedel vyjadriť presnejšie. Most však spoľahlivo slúžil desaťročia, preto ťažko predpokladať, že by na vine bola nejaká konštrukčná chyba. Príčinou podobných porúch býva obvykle nedostatočná, prípadne až žiadna údržba mostnej konštrukcie. Ani v tomto prípade nemusela byť adekvátna zložitosti konštrukčného systému. Ako vidno, následky sú fatálne. Aj možnosť slabej starostlivosti už dnes pri projektovaní v istých detailoch predvídame. Ťažko však súdiť tých, ktorí ten most navrhovali niekedy v 60. rokoch minulého storočia, pretože v tom čase a na úrovni vtedajších vedomostí by sme ho pravdepodobne navrhli rovnako ako oni.

Dlhoročný projektant mostných konštrukcií...
Dlhoročný projektant mostných konštrukcií František Brliť.

Svedkovia uvádzajú, že videli do mosta pred zrútením udierať blesky. Mohli byť aj ony príčinou havárie?

Pri navrhovaní mostov sa zaoberáme aj takzvanými blúdivými prúdmi a prepätím, ktoré môžu spôsobovať blesky. Ťažko povedať, či sa na to dbalo aj v minulosti, ale keďže ide o mohutný most, ktorý má pylóny aj závesy, neverím, že túto skutočnosť autori opomenuli. Aj systém ochrany pred bleskami však treba udržiavať. Inak aj ich vplyvom môže dochádzať ku korózii výstuže, ktorá, hoci porušenie navonok nie je viditeľné, môže napokon zlyhať.

ČÍTAJTE VIAC