Slovenská komora stavebných inžinierov

Statické príručky z maďarskej komory

Príručky zo sekcie statiky Maďarskej inžinierskej komory

Autor

Názov

Autor

Názov

Počet strán

Geotechnikai Tagozat Tartószerkezeti Tagozat

Alapozások és földmegtámasztó szerkezetek tervezése az MSZ EN 1997 szerint

Sekcia geotechniky          Sekcia nosných konštrukcií

Navrhovanie základov a oporných konštrukcií podľa MSZ EN 1997

648

Tartószerkezeti Tagozat Magasépítési Bizotsága

Magasépítési létesítmények ellenőrző számítása az MSZ EN szerint I.

Komisia pozemných stavieb sekcie nosných konštrukcií

Kontrolné výpočty pozemných stavieb podľa MSZ EN                         I.

430

Tartószerkezeti Tagozat Magasépítési Bizotsága

Magasépítési létesítmények ellenőrző számítása az MSZ EN szerint II.

Komisia pozemných stavieb sekcie nosných konštrukcií

Kontrolné výpočty pozemných stavieb podľa MSZ EN                         II.

410

 

TSZ 01-2010 Műszaki szabályzat                                 Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani vizsgálata és tervezési elvei                                                  

 

Technický predpis TSZ 01-2010 Statické posúdenie a zásady navrhovania postavených nosných konštrukcií stavieb

40

Dr. Dulácska Endre

Földrengés elleni védelem, egyszerű terverzés az Eurocode 8 alapján.                                                           Gyakorlati útmutató

Dr. Dulácska Endre

Ochrana pred zemetrasením, jednoduché navrhovanie podľa Eurokódu 8.                             Praktická príručka

140

Friedman Noémi           Kiss Rita                            Klinka Katakin               Völgyi István

Vasbeton szerkezetek méretezése az Eurocode 2 alapján

Friedman Noémi              Kiss Rita                            Klinka Katakin               Völgyi István

Dimenzovanie železobetónových konštrukcií podľa Eurokódu 2

290

Dezső Zsigmond             Szabó László

Faszerkezetek tervezése Eurocode alapján                                                  Útmutató példákkal, gyakorló mérnökök számára

Dezső Zsigmond             Szabó László

Navrhovanie drevených konštrukcií podľa Eurokódu   Príručka s príkladmi pre inžinierov z praxe

120

 

Tartószerkezeti tervdokumentációk tartalmi és formai követelmények

 

Požiadavky na formu a obsah projektovej dokumentácie nosných konštrukcií

112

Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

Szerkezetek tervezése tüzteherre az MSZ EN szerint

 

Navrhovanie konštrukcií na požiarne zaťaženie podľa MSZ EN (betón, železobetón, oceľ, drevo)

174

Preklad názvov z maďarčiny do slovenčiny - Ing. Lužica

Príručky boli odovzdané predsedom sekcie statiky MIK- Dr. Dénes Dalmy predsedovi sekcie statiky SKSI Ing. Kyseľovi.

Príručky v maďarskom jazyku sú k dispozícii v kancelárii RZ SKSI Trnava.