Slovenská komora stavebných inžinierov

Valné zhromaždenie SKSI 2020

V sobotu 19. septembra 2020 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov,   na ktorom sa osobne zúčastnilo 59 autorizovaných členov, 3 dobrovoľní členovia - fyzické osoby a 21 dobrovoľných členov – právnické osoby. Nepriamo cez splnomocnenia až 1115 členov.

Na volebnom Valnom zhromaždení SKSI 2020 bol za predsedu SKSI znovuzvolený Vladimír Benko. Spolu s ním boli zvolení aj členovia jednotlivých volených orgánov.
Za podpredsedov SKSI boli zvolení Ján Petržala, Ladislav Lehocký a Ľuboš Moravčík.

Členmi Predstavenstva SKSI sa stali v abecednom poradí:

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.,

Ing. Erik Hrnčiar,

Ing. Viliam Hrubovčák,

Ing. Ján Jakubov,

Ing. Ladislav Lehocký,

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.,

Ing. Jozef Páleš,

Ing. Ján Petržala,

Ing. Boris Vrábel, CSc.,

Ing. Vladimír Vránsky,

Ing. Anton Vyskoč.  

Predstavitelia komory si dali za hlavné úlohy do roku 2022 predovšetkým posilniť informačné systémy komory, viacej informovať svojich členov o aktivitách, ktoré komora pre nich robí a priniesť im viac podpory priamo do ich kancelárií. Predseda komory sľúbil, že aj naďalej bude vedenie komory silným partnerom v otázkach stavebníctva na Slovensku, aj keď príprava a schválenie je v rukách MDV SR a podpredsedu vlády.

Je dobrým zvykom v SKSI pozývať na valné zhromaždenie čestných hostí, ale vzhľadom na opatrenia, ktoré súvisia s COVID-19, sa konalo bez prítomnosti predstaviteľov štátnych a verejných inštitúcií, spriaznených profesijných organizácií a partnerov zo Slovenska aj zahraničia.

V rámci valného zhromaždenia udelili predstavitelia Slovenskej komory stavebných inžinierov ôsmim z radov svojich členov, ale aj nečlenov - odborníkov spolupracujúcich s komorou, ocenenia za zásluhy v stavebnej činnosti.

Pamätnú medailu SKSI získali za významnú a dlhoročnú, spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI: Ing. Bohumil Heis, prof. Ing. Ján Hudák, CSc. a prof. Ing. František Ohrablo, PhD. a Ing. Marián Slosarčík aj  za významnú projektovú a realizačnú činnosť a významný podiel na šírení a prezentácii SKSI i profesie stavebného inžiniera na Slovensku a v zahraničí získal.

Predstavitelia SKSI udelili aj ocenenie „Čestný člen SKSI“, ktoré je najvyšším ocenením v komore, a to Ing. Edite Cmarkovej, Ing. Jánovi Hazuchovi,  JUDr. Oľge Kopšovej a Ing. Miroslavovi Trnovskému. Ocenenia si prevzali laureáti počas verejnej časti Valného zhromaždenia SKSI 2020 v Bratislave.