Slovenská komora stavebných inžinierov

Termíny členských schôdzí Regionálnych združení SKSI

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

je pre mňa cťou, že aj Vy patríte medzi našich členov a dovoľte mi poďakovať sa Vám za prejavenú priazeň v uplynulom období a teším sa na spoluprácu v ďalšom období.

Z dôvodu pandémie Predstavenstvo SKSI schválilo nový termín konania Valného zhromaždenia SKSI na 19. septembra 2020 v Bratislave.

Na Valnom zhromaždení SKSI Vás budeme informovať o činnosti a aktivitách SKSI za posledné dva roky, o dosiahnutých výsledkoch hospodárskej činnosti, legislatíve a o celkovom fungovaní SKSI. Dovoľujem si Vás pozvať aj na diskusiu o ďalšom napredovaní a aktivitách v SKSI. Do programu valného zhromaždenia bude medzi inými zaradená aj správa o plnení uznesení Valného zhromaždenia SKSI 2012, 2014, 2016, 2018 a schválenie rozpočtu SKSI na roky 2021 a 2022.

Valnému zhromaždeniu SKSI budú predchádzať členské schôdze Regionálnych združení SKSI, ktoré sa uskutočnia od 29.06.2020 do 10.07.2020. 

Váš názor nás zaujíma, preto príďte aj Vy vyjadriť svoje postrehy a pripomienky.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Vladimír Benko
predseda SKSI

Termíny členských schôdzí Regionálnych združení SKSI:

POZOR ZMENA TERMÍNOV KONANIA!

Splnomocnenia a pozvánky sú k dispozícii elektronicky v členskej zóne, alebo na jednotlivých regionálnych kanceláriách v tlačenej forme. 

01. 07. 2020, streda Členská schôdza RZ SKSI Bratislava
02. 07. 2020, štvrtok Členská schôdza RZ SKSI Košice 
07. 07. 2020, utorok Členská schôdza RZ SKSI Žilina
08. 07. 2020, streda Členská schôdza RZ SKSI Trnava
09. 07. 2020, štvrtok Členská schôdza RZ SKSI Banská Bystrica