Slovenská komora stavebných inžinierov

STAVEBNÉ ÚRADY 2020

Vážení členovia,

pozývame Vás aj tento rok na dvojdňovú odbornú konferenciu STAVEBNÉ ÚRADY 2020 určenú pre stavebné úrady a projektantov, ktorá sa koná v dňoch 24. a 25. septembra 2020 v Jasnej.

Na konferenciu je potrebne prihlásiť sa on-line do 20.9.2020.

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne na e-mailovej adrese booking@druzbahotel.sk.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZAHŔŇA: účasť na konferencii, večeru a občerstvenie počas konferencie, spoločenský program.

98 € pre verejnú správu na osobu

198 € pre súkromný sektor na osobu

98 € pre členov SKSI na osobu