Slovenská komora stavebných inžinierov

Prof. Dušan Majdúch sa stal Osobnosťou architektúry a stavebníctva

Srdečne blahoželáme nášmu bývalému dlhoročnému predsedovi SKSI  prof. Dušanovi Majdúchovi, PhD. k významnému oceneniu. Podľa hlasovania odbornej poroty ASB sa stal  Osobnosťou architektúry a stavebníctva za rok 2019. Je uznávaným odborníkom v oblasti betónových konštrukcií a mostov a toto prestížne ocenenie získal aj na základe hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk, o ktorom sme Vás informovali aj my.

Tlačová správa