Slovenská komora stavebných inžinierov

Pripomienkovanie TP 050 - PRÍRUČKA MONITORINGU VPLYVU CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dobrý deň,

oznamujeme Vám, že na webovom sídle SSC v sekcii Technické predpisy, TPR - Pripomienkovanie https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/tpr-pripomienkovanie.ssc sme zverejnili na pripomienkovanie I. návrh revízie:

TP 050 - PRÍRUČKA MONITORINGU VPLYVU CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Pripomienky prosíme zaslať vo formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle SSC na vyššie uvedenej adrese.

Za Vaše prípadné stanovisko Vám vopred ďakujeme, ostatné informácie nájdete na webovom sídle SSC.

S pozdravom

Ing. Lucia Pavlíková
hlavný odborný zamestnanec
pre normalizáciu a RVT

Miletičova 19, 826 19 Bratislava
T: +421 2 50255 438
M: +421 911 085 548
E: lucia.pavlikova@ssc.sk
W: www.ssc.sk

Vážení členovia, ak budete mať k predloženým materiálom návrhy alebo pripomienky, zašlite ich v kópii aj na SKSI s adresovaním na odbornú sekciu DSMIUP (sksi@sksi.sk, tomko@sksi.sk). Ďakujeme.