Slovenská komora stavebných inžinierov

Prednášky z online seminára ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV A ZMENY ZAVÁDZANÉ V ROKU 2020

Vážení členovia,

dňa 11. júna 2020 sme zorganizovali online seminár na tému  ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV  A ZMENY ZAVÁDZANÉ V ROKU 2020, o ktorý ste prejavili veľmi veľký záujem, čo nás teší. 

Vzhľadom na obmedzený počet licencií sme nemohli vyhovieť všetkým záujemcom. Mrzí nás, že takmer 60-ti z prihlásených  sa seminára nezúčastnili a ani sa neospravedlnili, čím zabránili ďalším našim členom,  aby sa na seminár pripojili. Veríme, že do budúcna sa takýchto nedorozumení vyvarujeme a budeme k sebe ohľaduplnejší.

Pre veľký záujem o aktuálne informácie k energetickej hospodárnosti budov sme po dohode s prednášajúcimi sprístupnili prezentácie na našej webovej stránke v časti členská zóna/Anotácie a prednášky z odborných podujatí. Veríme, že Vám prezentácie poskytnú potrebné  a užitočné informácie.

Tejto téme sa budeme venovať aj na konferencii Stavebné úrady 2020, ktorú plánujeme na 24. a 25. septembra v Jasnej.

S pozdravom

 SKSI