Slovenská komora stavebných inžinierov

POZVÁNKA NA ONLINE SEMINÁR OCHRANA STAVIEB PRED HLUKOM Z VONKAJŠIEHO PROSTREDIA