Slovenská komora stavebných inžinierov

Pozvánka na online seminár - IMPREGNÁCIA (CHEMICKÁ OCHRANA) KONŠTRUKČNÉHO DREVA