Slovenská komora stavebných inžinierov

POZVÁNKA NA ONLINE ODBORNÝ SEMINÁR APLIKÁCIA BIM V OBLASTI TZB

6. októbra 2021, online

* * * * *

Kontaktné osoby:


Mgr. Zuzana Gigac
samostatný referent pre vzdelávanie
Mobil: 0905/419406                   

E-mail: gigac@sksi.sk

Mgr. Katarína Hodorová
samostatný referent pre vzťahy s verejnosťou a marketing
Mobil: 0905/667103

E-mail: hodorova@sksi