Slovenská komora stavebných inžinierov

Pozvánka na odborný online seminár - ZÁKLADY SIMULÁCIÍ POTREBY ENERGIE V BUDOVÁCH