Slovenská komora stavebných inžinierov

POZVÁNKA NA KONFERENCIU BETÓN NA SLOVENSKU 2018 – 2022

Naše pravidelné konferencie už tradične vytvárajú dobrú príležitosť na prezentáciu výsledkov štvorročnej práce širokej domácej betonárskej komunity z radov investorov, projektantov, zhotoviteľov, pracovníkov štátnej správy, vedy, výskumu a akademickej sféry.

Zborník príspevkov z konferencie je tiež východiskom pre prípravu národnej správy „Concrete in Slovakia 2018-2022“ pre 6. medzinárodný kongres fib.

Konferencia je organizovaná v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Katedrou betónových konštrukcií a mostov STU v Bratislave.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

SEKCIA A1:           REALIZOVANÉ MOSTNÉ OBJEKTY SEKCIA A2:  MOSTY VO VÝSTAVBE

SEKCIA A3:           ŠTÚDIE A PROJEKTY PRIPRAVOVANÝCH MOSTNÝCH OBJEKTOV SEKCIA B1: VEDA – VÝSKUM

SEKCIA B2:           DIAGNOSTIKA A MONITORING BET. KONŠTR., MOSTOV A TUNELOV SEKCIA C:  MATERIÁLY

SEKCIA D:             POZEMNÉ STAVBY

SEKCIA E:              OPRAVY A REKONŠTRUKCIE BK a M SEKCIA F: TUNELY

SEKCIA G:              LEGISLATÍVA

 

SPRIEVODNÉ AKCIE

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU BETÓNOVÚ KONŠTRUKCIU 2018 – 2022 FIREMNÉ PREZENTÁCIE, EXKURZIE NA STAVBY MOSTOV RÝCHLOSTNEJ CESTY R2

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Zaslanie abstraktu príspevku do: 4.02.2022

Formulár abstraktu je na adrese:  http://www.fib-sk.sk/konferencia2022/abstrakt

 

Oznámenie o akceptácii príspevku do konferenčného zborníka – priebežne po zaslaní abstraktu do:14.02.2022

Zaslanie príspevku do:28.02.2022

Zaslanie prihlášky do súťaže o najlepšiu BK do: 31.03.2022

 

Oznámenie o akceptácii príspevku do národnej správy „Concrete in Slovakia 2018 -2022“ pre 6. medzinárodný kongres fib - Oslo: 5.3.2022

KONTAKTNÉ ADRESY

www.fib-sk.sk/konferencia2022

slovakia.fib@gmail.com peter.paulik@stuba.sk

  

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť na pripravovanej konferencii!