Slovenská komora stavebných inžinierov

PLATNÉ ZMENY V STAVEBNEJ LEGISLATÍVE