Slovenská komora stavebných inžinierov

Konsolidované znenia, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 11. 2021 do 7. 11. 2021

 

Názov predpisu

Účinnosť od

219/2013 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v znení 371/2021 Z. z.

1. 11. 2021

154/2015 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v znení 371/2021 Z. z.

1. 11. 2021