Slovenská komora stavebných inžinierov

Konferencie ASPO

Slovenská komora stavebných inžinierov spolu s Prešovským samosprávnym krajom, Mestom Prešov a Slovenskou komorou architektov pripravili konferenciu s názvom Optimalizácia postupov obstarávania služieb architektov a projektantov a architektonických diel, ktorá sa koná 27. apríla 2022 v Prešove.