Slovenská komora stavebných inžinierov

Inžiniersky deň 2022 - Postavenie a zodpovednosť projektantov vo výstavbe