Slovenská komora stavebných inžinierov

Exkurzia obnovy kaštieľa vo Voderadoch

Regionálna kancelária v Trnave 26. októbra 2021  pripravila pre členov komory odbornú  exkurziu obnovy kaštieľa vo Voderadoch.                                             

Exkurzia bola zameraná na prehliadku rozostavaných prác obnovy kaštieľa s  odborným výkladom architekta Ing. arch. Jozefa Durka. Odbornými garantmi exkurzie boli Ing. Ján Kyseľ a Ing. Marián Petráš

Kaštieľ Voderady je národnou kultúrnou pamiatkou, postavený v 17. storočí šľachtickým rodom Zichy, od roku 2016 je majetkom firmy Bohdal s.r.o., ktorá vykonáva náročnú komplexnú obnovu kaštieľa.

Do vlastníctva Zichyovcov sa panstvo dostalo v roku 1674, pričom prvým vlastníkom bol Štefan Zichy starší. 

Poslednými  šľachtickými majiteľmi kaštieľa boli Július Zichy, ktorý zomrel v r. 1930 Klára Zichyová (*1883 +1971) s  manželom Štefanom Keglevichom (*1880 +1962).

Kaštieľ sa stal známym najmä zbierkami umelecko-historických predmetov z celého sveta a množstvom vzácnych kníh.

Krátko po vojne v apríli 1945 bola časť pamiatok z kaštieľa odcudzená a zničená. V roku 1946 bol kaštieľ pridelený štátnym majetkom, začiatkom 50-tych rokov v ňom bola zriadená Pôdohospodárska učňovská škola. Z pôvodného mobiliáru sa do dnešnej doby nezachovalo nič, zlomok zo zachránených pamiatok sa nachádza v Trnavskom múzeu, v Múzeu na Červenom kameni a v Historickom múzeu v Bratislave

Pôvodne prízemný kaštieľ bol v rokoch 1860 – 1870 grófom Františkom Zičim radikálne prestavaný a rozšírený na spôsob ranoempírových stavieb, pričom bol i rozšírený a vystavaný o ďalšie poschodie. Vznikol tak dvojpodlažný trojkrídlový objekt, postavený okolo štvorcového dvora s otvorenou južnou stranou. Hlavný čelný trakt je do dvora orientovaný balustrádovou terasou, postavenou na otvorených segmentových arkádach. V strede sa nachádza dvojosový rizalit, nad strešnou rímsou zdôraznený nízkou atikou s dvomi plastickými rodovými erbami Ziči a Keglevič.

Do osove riešeného parku je budova orientovaná pozdĺžnou fasádou so stredným rizalitom komponovaným na diaľkový priehľad.

V interiéroch kaštieľa je priestorovou dominantou jednoramenné schodište a slávnostná sála na poschodí. V ústrednej sále zdobia strop štukové ornamenty. Ďalšie miestnosti sú priechodné a majú rovné stropy.

Projekt "Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 563 462 € prostredníctvom Grantov EHP.

Projekt je spolufinancovaný vo výške 15% z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Víziou vlastníkov do budúcnosti je skĺbenie historického a súčasného, západného a východného, kultúrneho aj technického - myslenia, tradície a života. Kaštieľ s parkom má v budúcnosti slúžiť nielen na krátkodobé relaxačné zážitky, ale má poskytnúť aj možnosti hlbokého zvnútornenia a zastavenia sa s podporou liečivej sily prírody.

Cieľom projektu je obnova vybraných interiérov dôležitého reprezentatívneho kaštieľa v obci Voderady, dlhoročného rodinného sídla šľachtickej rodiny Zichy, ktorej  členovia zastávali významné funkcie v uhorskej štátnej a župnej správe.

Kaštieľ aj s parkom kúpila v roku 2016 spoločnosť Bohdal, za ktorou stoja manželia Bohdaloví. Kým v kaštieli prebieha rekonštrukcia, v parku sa realizuje revitalizácia.

Napriek tomu, že park je súkromným pozemkom, majitelia ho ponechali otvorený verejnosti, ktorá ho môže využívať na individuálne prechádzky.

Počas trojhodinovej exkurzie autor architektonického riešenia obnovy Ing.arch. Ďurko veľmi fundovane a podrobne popísal celý systém, obnovovacích prác.