Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

„EUROPEAN AWARD“ - 3. ročník medzinárodnej stavebnej súťaže

Do 3. ročníka súťaže „EUROPEAN AWARD“ , ktorá sa konala na kráľovskom hrade vo Varšave 5. septembra 2019 sa prihlásilo 88 účastníkov z Ukrajiny, Slovenska, Bieloruska, Českej republiky, Kazachstanu a Slovinska.

Odborná komisia hodnotila  z 5 kategórií:

  • Administratívne budovy
  • Nové objekty
  • Verejnoprospešné predmety
  • Ochrana životného prostredia
  • Historické pamiatky

Víťazi 3. ročníka súťaže EUROPEAN AWARD:

http://www.europeanaward.eu/2019/09/11/announcement-and-awarding-of-the-3rd-edition-of-the-international-construction-contest-european-award/

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=eXOnr7Cl4Ek