Slovenská komora stavebných inžinierov

Tlačové správy

Informácie pre verejnosť a médiá

Inžinierska cena 2022

Je dôležité správne osvetlenie priemyselných prevádzok?

Aká je úloha projektantov pri navrhovaní trvalo udržateľných stavieb?

Inžinieri krajín Vyšehradskej štvorky chcú viac udržateľných miesť

Až 77 % odborníkov tvrdí, že ľuďom nezáleží na energetickej úspore domu, hlavne, aby bol lacný 

Inžinierska cena 2020

Energetické hodnotenie systémov chladenia a vetrania v rámci ECB

Aké sú ekonomické a legislatívne riešenia pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou?

Aké sú technologické možnosti v riadení osvetlenia?

Aké sú aktuálne možnosti pre vykurovanie a prípravu teplej vody v triede A0?                                                                                                                                                                     Online konferencia  Energetické hodnotenie systémov vykurovania a prípravy teplej vody a ich vplyv na energetickú hospodárnosť budov

Slovensko potrebuje nový stavebný zákon ako soľ!      

Aké sú aktuálne predpisy pre hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách?                                                                                                                               Online konferencia Hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách v  zmysle aktuálnych predpisov

Aké sú ekonomické a legislatívne riešenia pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou?                                                                                                                         Online koferencia Aké sú ekonomické a legislatívne riešenia pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou?

Aké bude stavebníctvo na Slovensku?                                                                                                                                                                                                                                      Konferencia Stavebné úrady 2020

Elektronizácia odborných skúšok pre ASI                                                                                                                                                                                                                                             Skúšky ASI

Energetická hospodárnosť budov a zmeny zavadzané v roku 2020                                                                                                                                                                                        Online seminár o EHB

Prešovských študentov stavebníctva ocenili za ročníkové práce                                                                                                                                                                                       Najlepšie ročníkové práce na SPŠ stavebnej v Prešove

SKSI presúva členské schôdze Regionálnych združení                                                                                                                                                                                                                           Z dovodu COVID 19 sú zrušené členské schôdze

Inžinierska cena 2019 - poznáme víťaza                                                                                                                                                                                                                                         Poznáme víťazku najlepšej diplomovej práce za rok 2018/2019

Čo ovplyvňuje kvalitu a bezpečnosť stavieb na Slovensku?                                                                                                                                                                                                               Pracovné raňajky  s novinármi

Akým smerom sa uberá stavebníctvo na Slovensku?                                                                                                                                                                                                                 Konferencia STABEBNÉ ÚRADY 2019

Ako ďalej v stavebníctve?                                                                                                                                                                                                                                          SKSI pripravuje konfrenciu Stavebne urady 2019

SKSI rokovala so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja                                                                                                                                                                                                    SKSI na rokovaní so zástupcami Žilinského samospravného kraja

Inžinierska cena 2018 - poznáme víťaza                                                                                                                                                                                                                                        Poznáme víťazku najlepšej diplomovej práce za rok 2017/2018

Česi a Slováci si zvolili svoju Stavbu storočia                                                                                                                                                                                                                                Výsledky hlasovania v Ankete české a slovenské stavby storočia

Anketa "České a slovenské stavby storočia"
Hlasujte za české a slovenské stavby storočia

Valné zhromaždenie SKSI 2018
SKSI so staronovým vedením

Stavba roka 2017
23. ročník slávnostného odovzdávania ocenení súťaže Stavba roka 2017

Inžinierska cena 2017
Cena za najlepšiu diplomovú prácu