Slovenská komora stavebných inžinierov

Európska únia

Európsky hospodársky priestor dáva možnosť Slovenským odborníkom participovať na projektoch v zahraničí a spolupodielať sa tak na cezhraničných projektoch a projektoch Európskeho významu. Základný rámec pre uznávanie odborných kvalifikácií je Smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

V rámci EÚ zastrešuje jednotlivé členské komory organizácia ECEC - Európska rada inžinierskych komôr. V rámci ich portálu je možnosť získať informácie na jednotlivých členov a zistiť podmienky pre hosťovanie alebo usadenie. V prípade potreby nás kontaktujte aj na sksi@sksi.sk.

ECCE - Európska rada stavebných inžinierov je ďalšou organizáciou v štruktútrach EÚ, ktorá zastrešuje stavebných inžinierov v rámci EÚ, ale aj mimo. V rámci ich portálu je možnosť získať informácie a podmienky jednotlivých členov pre hosťovanie alebo usadenie. V prípade potreby nás kontaktujte aj na sksi@sksi.sk.