Slovenská komora stavebných inžinierov

Disciplinárna komisia SKSI

Disciplinárna komisia SKSI je výkonný orgán SKSI pre výkon disciplinárnej právomoci nad členmi SKSI a je zložená z predsedu, podpredsedu a piatich členov. Prešetruje návrhy na disciplinárne konanie členov SKSI, ukladá niektoré z disciplinárnych opatrení v súlade so Zákonom a vedie evidenciu opatrení a oznamuje ich Predstavenstvu SKSIAutorizačnej komisii SKSI na zapísanie do zoznamu.

Disciplinárna komisia SKSI zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 26. mája 2018:

Ing. Vladimír HANZEL 
predseda Disciplnárnej komisie

členovia:
Ing. Marián ĎURICA

Ing. Martin HROMJÁK

Ing. Martin KOZÁK

Ing. Michal KRUCINA

Ing. Marian KUBIŠ 

Ing. Ivana ŠUBJAKOVÁ