Slovenská komora stavebných inžinierov

Disciplinárna komisia SKSI

Disciplinárna komisia SKSI je výkonný orgán SKSI pre výkon disciplinárnej právomoci nad členmi SKSI a je zložená z predsedu, podpredsedu a piatich členov. Prešetruje návrhy na disciplinárne konanie členov SKSI, ukladá niektoré z disciplinárnych opatrení v súlade so Zákonom a vedie evidenciu opatrení a oznamuje ich Predstavenstvu SKSIAutorizačnej komisii SKSI na zapísanie do zoznamu.

Disciplinárna komisia SKSI bola zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 24. septembra 2022:predseda Disciplinárnej komisie: Ing. Martin HROMJÁK

podpredsedovia DK SKSI: Ing. Ivana ŠUBJAKOVÁ  , Ing. Marian KUBIŠ 

členovia:

Ing. Oto CSIBA

Ing. Marián ĎURICA

Ing. Vladimír HANZEL 

Ing. Martin KOZÁK