Slovenská komora stavebných inžinierov

Členská schôdza RZ SKSI Trnava

07.03.2012, Trnava