Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

        1. oznam

16. - 17. 3. 2017, Piešťany

Bližšie informácie nájdete tu:

1. oznam