Slovenská komora stavebných inžinierov

Bratislava

Úrad SKSI

Adresa 
Mýtna 29
811 07  Bratislava 

Poštová adresa   
Mýtna 29, P.O.Box 10
810 05  Bratislava 

Fakturačné údaje
Slovenská komora stavebných inžinierov
Mýtna 29, 811 07 Bratislava
IČO: 30779022
DIČ: 2020809692 
Nie sme platcom DPH

Kontakt

Telefón:  02/39 07 50 42
Mobil: 0901/914 570

E-mail: sksi@sksi.sk

OZNAM

Vážené dámy, vážení páni,

vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a ochranu nás všetkých si Vás dovoľujeme informovať, že do odvolania rušíme úradne (stránkové) hodiny na jednotlivých Regionálnych kanceláriách SKSI a Úrade SKSI. Prosíme Vás, kontaktujte nás prostredníctvom telefónov a emailov. Osobné stretnutie si dohodnite vopred a to len v nevyhnutnom prípade. Zamestnanci SKSI od 22.10.2020 majú možnosť práce z domu a nemusia byť pri vašej návšteve bez vopred dohodnutého termínu v kancelárií.

Od pondelka (2.11.2020) môžete do našich priestorov RK SKSI a ÚRADU SKSI vstúpiť len po preukázaní negatívneho výsledku testu na Covid-19. Pri vstupe Vám zamestnanec SKSI zmeria teplotu, ak bude vyššia ako 37,2 ˚C,  stretnutie sa presunie na iný termín a zamestnanec od Vás neprevezme ani žiadne dokumenty.

 Ďakujeme za ústretovosť prajeme všetkým veľa zdravia.

Vedenie SKSI


Stránkové dni - ZRUŠENÉ!

Pondelok 8.00 – 11.30   12.30 – 15.00 
Utorok neúradný deň
Streda 8.00 – 11.30   12.30 – 15.00
Štvrtok 8.00 – 11:30
Piatok neúradný deň

Predseda SKSI:

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD.
Stránkové hodiny predsedu SKSI: 
Štvrtok   8:00 - 12:00 
E-mail: predseda@sksi.sk 

Prosíme Vás dohodnúť si termín vopred telefonicky alebo mailom sksi@sksi.sk

Riaditeľ úradu SKSI:

Ing. Martin Hlinka
E-mail: hlinka@sksi.sk

Sekretariát: 

Nikola Struhárová
E-mail: sksi@sksi.sk      
Pe
vná linka: 0906 101 905
Mobil: +421 901 914 570


Michelle Mikerová
E-mail: sksi@sksi.sk     
Pevná linka: 0906 101 910
Mobil: +421 901 914 570
                                         

Autorizácia, poistenie: 

Ing. Mária Olšakovská
samostatná referentka
E-mail: olsakovska@sksi.sk
Pevná linka: 0906 101 912
Mobil: +421 901 914 571

Databáza SKSI a uznávanie odborných kvalifikácií:

Martina Kotlárová 
E-mail: kotlarova@sksi.sk 
Pevná linka: 0906 101 914
Mobil: +421 901 914 569

Vzdelávanie:

Mgr. Zuzana Gigac
E-mail: gigac@sksi.sk
Pevná linka: 0906 101 917
Mobil: +421 905 419 406

Vzťahy s verejnosťou a marketing SKSI: 

Mgr. Katarína Hodorová
E-mail: hodorova@sksi.sk
Pevná linka: 0906 101 916
Mobil: +421 914 151 588

Právne oddelenie, sťažnosti

Mgr. Veronika Hospůdková
E-mail: hospudkova@sksi.sk
Pevná linka: 0906 101 915
Mobil: +421 901 914 572

Ekonomická a mzdová agenda, tlač noriem STN: 

Ing. Roman Šúň
účtovník
E-mail: sun@sksi.sk

Viktória Dávidíková
účtovník
E-mail: davidikova@sksi.sk

Pevná linka: 0906 101 911