Slovenská komora stavebných inžinierov

Žilina

Adresa

Vysokoškolákov 8556/33B 
EUROPALACE - polyfunkčný komplex, 4. NP 
010 08  Žilina

Kontakt

Organizačná pracovníčka:
Ing. Ľubica Pokorná

Mobil:  0918 159 384
Tel.:      0906 101 950 
E-mail: sksiza@sksi.sk

Stránkové dni

Pondelok 8.00 – 11.30   12.30 – 15.00 
Utorok neúradný deň
Streda 8.00 – 11.30   12.30 – 15.00
Štvrtok 8.00 – 11:30
Piatok neúradný deň

Organizačná štruktúra RZ SKSI ZA

Predseda Výboru RZ SKSI ZA: Ing. Boris Vrábel, PhD.
Podpredseda:

Ing. Richard Gáborík

prof. Ing. Ján Čelko, PhD.

Prednosta: Ing. Ivana Šubjaková

Výbor Regionálneho združenia SKSI Žilina
Odborné sekcie SKSI

Pozvánka na Členskú schôdzu Regionálneho združenia SKSI Žilina, 7. júl 2020
Splnomocnenie na Členskú schôdzu RZ SKSI Žilina

Vstup do budovy možný z Vysokoškolskej ulice cez Klientské centrum (počas ich úradných hodín) alebo z Obchodnej ulice cez podzemnú garáž.