Slovenská komora stavebných inžinierov

Autorizačná komisia SKSI

Autorizačná komisia SKSI je výkonným orgánom SKSI pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu regulovaného povolania autorizovaných stavebných inžinierov. Má 14 členov, z toho minimálne 11 členovia sú autorizovaní stavební inžinieri, kde sú primerane zastúpené všetky kategórie autorizovaných stavebných inžinierov a minimálne jeden člen má vysokoškolské právnické vzdelanie. Člen Autorizačnej komisie nemôže byť predsedom skúšobného senátu. 

Autorizačná komisia SKSI  bola zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 24. septembra 2022:

predseda:    Ing. Jozef ANTOL

podpredsedovia:
Ing. arch. Eugen REHOROVSKÝ, PhD.
Ing. Miroslav ŠÁRICZKI
Ing. Ján TOMKO (do 28.6.2023)

členovia:
Ing. Bohumil BOHUNICKÝ
Ing. Karol DOBOSZ
(od 29.06.2023)
JUDr. Lucia FALBOVÁ
Ing. Slavomír HANKOVSKÝ
Ing. Miloš KEDROVIČ
Ing. Stanislav KOČIŠ
Ing. Ján KOLLÁR
Ing. Alexander LIESKOVSKÝ 
Ing. František PALUŠKA
Ing. Slavomír ŠOGANIČ
Ing. Daniel URBANOVIČ