Slovenská komora stavebných inžinierov

Autorizačná komisia SKSI

Autorizačná komisia SKSI je výkonným orgánom SKSI pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu regulovaného povolania autorizovaných stavebných inžinierov. Má 14 členov, z toho minimálne 11 členovia sú autorizovaní stavební inžinieri, kde sú primerane zastúpené všetky kategórie autorizovaných stavebných inžinierov a minimálne jeden člen má vysokoškolské právnické vzdelanie. Člen Autorizačnej komisie nemôže byť predsedom skúšobného senátu. 

Autorizačná komisia SKSI zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 26. mája 2018:

Ing. Marián SLOSARČÍK
predseda 

Ing. Miloš KEDROVIČ 
podpredseda 

členovia:
Ing. Jozef ANTOL

Ing. Bohumil BOHUNICKÝ

doc. Ing. Michal BOŽÍK, PhD.

Ing. Karol DOBOSZ 

JUDr. Lucia FALBOVÁ

Ing. Alexander LIESKOVSKÝ

Ing. František PALUŠKA

Ing. František PRIŠČÁK

Ing. arch. Eugen REHOROVSKÝ, PhD.

Ing. František SOLÁR

Ing. Slavomír ŠOGANIČ

doc. Dr. Ing. Katarína ZGÚTOVÁ