Slovenská komora stavebných inžinierov

Autorizačná komisia SKSI

Autorizačná komisia SKSI je výkonným orgánom SKSI pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu regulovaného povolania autorizovaných stavebných inžinierov. Má 14 členov, z toho minimálne 11 členovia sú autorizovaní stavební inžinieri, kde sú primerane zastúpené všetky kategórie autorizovaných stavebných inžinierov a minimálne jeden člen má vysokoškolské právnické vzdelanie. Člen Autorizačnej komisie nemôže byť predsedom skúšobného senátu. 

Autorizačná komisia SKSI  bola zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 24. septembra 2022:

predseda:    Ing. Jozef ANTOL

podpredsedovia:
Ing. arch. Eugen REHOROVSKÝ, PhD.
Ing. Miroslav ŠÁRICZKI
Ing. Ján TOMKO

členovia:
Ing. Bohumil BOHUNICKÝ
JUDr. Lucia FALBOVÁ
Ing. Slavomír HANKOVSKÝ
Ing. Miloš KEDROVIČ
Ing. Stanislav KOČIŠ
Ing. Ján KOLLÁR
Ing. Alexander LIESKOVSKÝ 
Ing. František PALUŠKA
Ing. Slavomír ŠOGANIČ
Ing. Daniel URBANOVIČ