Slovenská komora stavebných inžinierov

Autorizačná komisia SKSI

Autorizačná komisia SKSI je výkonným orgánom SKSI pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu regulovaného povolania autorizovaných stavebných inžinierov. Má 14 členov, z toho minimálne 11 členovia sú autorizovaní stavební inžinieri, kde sú primerane zastúpené všetky kategórie autorizovaných stavebných inžinierov a minimálne jeden člen má vysokoškolské právnické vzdelanie. Člen Autorizačnej komisie nemôže byť predsedom skúšobného senátu. 

Autorizačná komisia SKSI  bola zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 24. septembra 2022:


predseda:


podpredseda:

členovia:

Ing. Jozef ANTOL

Ing. Bohumil BOHUNICKÝ

JUDr. Lucia FALBOVÁ

Ing. Slavomír HANKOVSKÝ

Ing. Miloš KEDROVIČ

Ing. Stanislav KOČIŠ

Ing. Ján KOLLÁR

Ing. Alexander LIESKOVSKÝ 

Ing. František PALUŠKA

Ing. arch. Eugen REHOROVSKÝ, PhD.

Ing. Miroslav ŠÁRICZKI

Ing. Slavomír ŠOGANIČ

Ing. Ján TOMKO

Ing. Daniel URBANOVIČ