Slovenská komora stavebných inžinierov

Autorizačná komisia SKSI

Autorizačná komisia SKSI je výkonným orgánom SKSI pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu regulovaného povolania autorizovaných stavebných inžinierov. Má 14 členov, z toho minimálne 11 členovia sú autorizovaní stavební inžinieri, kde sú primerane zastúpené všetky kategórie autorizovaných stavebných inžinierov a minimálne jeden člen má vysokoškolské právnické vzdelanie. Člen Autorizačnej komisie nemôže byť predsedom skúšobného senátu. 

Autorizačná komisia SKSI  bola zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 19. septembra 2020:


predseda:

Ing. Ján TOMKO


podpredseda:

Ing. Jozef ANTOL

Ing. arch. Eugen REHOROVSKÝ, PhD.

členovia:
Ing. Bohumil BOHUNICKÝ

JUDr. Lucia FALBOVÁ

Ing. Pavel FILIP  (do 20.12.2021)

Ing. Slavomír HANKOVSKÝ

Ing. Miloš KEDROVIČ

Ing. Ján KOLLÁR

Ing. Alexander LIESKOVSKÝ  
(od 17.01.2022)

Ing. František PALUŠKA

Ing. Peter RASTOCKÝ

Ing. Slavomír ŠOGANIČ

Ing. Daniel URBANOVIČ

doc. Dr. Ing. Katarína ZGÚTOVÁ