Slovenská komora stavebných inžinierov

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV A ZMENY ZAVÁDZANÉ V ROKU 2020

Vážení členovia SKSI,

pozývame Vás na odbornú prednášku a diskusiu prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. a Ing. Aleny Ohradzanskej na tému:


ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV A ZMENY ZAVÁDZANÉ V ROKU 2020
,


Termín: 16. januára 2020 (štvrtok) od 14.00 - 16.00 hod.

Miesto: SKSI, Mýtna ul. 29, zasadacia miestnosť (3. poschodie), videoprenos do regionálnych kancelárií v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne.


Účasť na odbornej prednáške je bezplatná.
Registrácia je povinná a záväzná z dôvodu limitovaného počtu účastníkov. Vzhľadom na vysoký záujem prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak ďalším možnosť prísť na prednášku.

Vysielanie vo forme videoprepojenia bude len v prípade prihlásenia sa najmenej 5 osôb do daného regiónu. Záujemcovia o video-prepojenie budú informovaní cca 2 dni pred konaním seminára.


Prosíme Vás o nahlásenie Vašej účasti prostredníctvom ONLINE PRIHLÁŠKY.

Registrácia bude možná len do naplnenia kapacity prednáškových miestností. Uprednostňujeme účasť členov SKSI. Účasť nečlenov je možná len v prípade voľného miesta, záujemcov budeme informovať cca 2 dni pred konaním akcie.

Do prednáškovej miestnosti v Bratislave a Trenčíne už nie je možné prihlásiť sa, prihlasovanie je z kapacitných dôvodov zastavené!


POZVÁNKA