Slovenská komora stavebných inžinierov

Kvalita a bezpečnosť stavieb na Slovensku

19. decembra 2019

https://youtu.be/3LdlhsG5wRU