Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný diskusný seminár GEOSYNTETIKA

Pozývame Vás na odborný diskusný seminár s názvom:


GEOSYNTETIKA, iné výrobky a gabionové konštrukcie v inžinierskom a pozemnom staviteľstve - POZVÁNKA


Dátum konania: 27. februára 2020 (štvrtok) o 14:00 hod.

Miesto konania: budova Slovenskej komory stavebných inžinierov, Mýtna 29, 3. p

Tento seminár sa bude vysielať vo forme video-prepojenia do RK SKSI Banská Bystrica, Košice, Trnava a Žilina.

 

Odborný garant: Ing. Ján Tomko, predseda SOS DSMIÚP


Z organizačných dôvodov by sme Vás chceli poprosiť o nahlásenie Vašej účasti prostredníctvom prihlasovacieho formulára najneskôr do 25.2.2020.


Všetky ostatné informácie o seminári nájdete na webe SKSI TU.